Diccionari de ceràmica

per Susan Mussi

METASILICAT DE CALCI (Wollastonita)

en: CALCIUM META-SILICATE (Wollastonite)

es: METASILICATO DE CALCIO (Wollastonita)

Font alternativa de calci en esmalts a alta temperatura.