Diccionari de ceràmica

per Susan Mussi

MONOCOCCIÓ

en: ONCE-FIRED

es: MONOCOCCIÓN

Monococció (una sola cuita), és quan s’apliquen esmalts sobre l’argila seca, crua i es couen junts per donar l’acabat final. El procés es completa en una cocció, argila i decoració junta, es pot aplicar a les engalbes i esmalts.