Diccionari de ceràmica

per Susan Mussi

MODELAT - Eines de filferro d’acer

en: MODELING - Tools of wire

es: MODELADO - Herramientas de alambre de acero

Les eines de modelatge, amb cap de filferro d’acer i mànecs de fusta. S’utilitza per a l’escultura, raspar, buidar i perfeccionar les superfícies de l’argila.