Diccionari de ceràmica

per Susan Mussi

PEU (a) Ceràmica: plats, gerres I bols.

en: FOOT (a) Pottery: plates, jars and bowls.

es: PIE (a) Alfarería: platós, jarros y tazones.

PEUS
Peu La base o fonament sobre el qual tot és creat – De Webster.
Peu La part inferior externa d’un utensili que està dissenyada per mantenir-se dempeus – Susan.

Els diferents tipus es divideixen en les següents seccions:
Peu realitzat durant el tornejat.
Peu fet durant el tornejat i que té la forma del gerro.
Peu que és modelat per separat i després s’uneix.
Peu elevat que envolta la vora exterior.
Peu que és completament pla.

Peus i les raons per les quals es fan.
Per realitzar una base recta i arrodonida i donar equilibri a la peça.
Per afegir elegància a la forma bàsica i al disseny en general.
Per crear un espai en el centre del peu on es pugui aplicar l’esmalt, signar o estampar un segell.

La següent secció explica i mostra il•lustracions respecte al mètode de formar la base dels bols, es el mateix mètode per a plats, gerros i qualsevol objecte rodó.

Les il•lustracions
a) Mostra com ha d’estar neta la base d’un bol per enfornar una vegada envernissat. Té forats i filferro per poder-los penjar.
b) La primera fotografia mostra la seva posició respecte a la forma del bol i la segona és una visió des de sota amb la signatura de l’obra
c) Eines de tall apropiades per donar forma a la base

Seguent secció; Peu (b) Tornejat como un bol