Diccionari de ceràmica

per Susan Mussi

TRENCAR

en: BREAK

es: ROMPER

Trencar: és quan un objecte es trenca de forma inesperada, es separa en parts o fragments. La causa pot ser: per sobre cocció de la ceràmica, per una cuita massa ràpida, perquè l’argila no es va eixugar completament, o ho va fer irregularment.