Diccionari de ceràmica

per Susan Mussi

ÀMFORA

en: AMPHORA

es: ÁNFORA

Les àmfores son gerres que s’han trobat al voltant de la costa mediterrània i foren usades inicialment a principis del segle XV abans de C.. Tenen una base en punxa amb o sense nanses, poden ser de qualsevol mida i tenen un coll que pot ser de dues menes. Un forma una línia continua des de la part més ampla del cos fins el marge final del coll. L’altre es diferencia en que l’espatlla del cos arrodonit s’uneix a la part inferior del coll. Canvien molt en alçada des de 25cms fins a 2ms i es feien per guardar i transportar els raïms, olives, vi, oli, grans i moltes altres especialitats.

L’àmfora fou probablement feta originàriament amb el mètode de xurros. Primer la meitat superior fins a formar el coll, després la meitat inferior, que s’estrenyia lleugerament a la base. Aquesta meitat inferior es deixava endurir prou per suportar el pes i que no es deformés en col·locar a sobre la meitat superior. Per acabar s’afegia el coll, també prèviament tornejat a part, amb una obertura generalment de la mateixa mida que la base.
Quan l’àmfora estava ajustada, se segellaven les unions, es reduïen i suavitzaven tots dos costats. Si l’àmfora acabava en bec, s’allargava la base fins a donar-li la forma en punta. Quan el coll era massa petit perquè entrés la mà, es pressionaven estrenyent les dues parts i se segellaven des de fora. Al final es col·locaves les nanses