Diccionari de ceràmica

per Susan Mussi

ARGILA - Secatge.

en: CLAY - Drying.

es: ARCILLA - Secado.

El secatge de l’argila, es realitza quan l’argila està massa humida per ser utilitzada, l’aigua pot absorbir-se pressionant o pastant l’argila sobre fusta o tela: Donar la volta sovint a la fusta i canviar la tela, per treballar sobre una superfície seca.
a) Si l’argila està en estat molt líquid, s’ ha d’ estendre en un recipient gran i pla, i deixar reposar perquè l’aigua s’evapori. Quan estigui prou sòlida es pugui moure, es col•loca sobre una tela, damunt d’una taula de fusta. Es deixa durant una estona i després es posa a sobre, un altre drap i un altre tros de fusta, es dóna la volta, utilitzant les fustes com un sándwich. Treure el drap humit i la fusta, que ara estan a la part superior, i repetir això fins que l’argila estigui prou seca com per pastar.
b) Abans d’ enfornar, totes les argiles han d’estar completament seques. Si no és així, la humitat pot deformar, esquerdar, o trencar la peça. Els següents dibuixos donen una idea de com es treballa el procés de secatge

L’aigua migra des del centre a través dels porus a la superfície i les partícules s’ajunten més a la part exterior que està més seca. Quan passa això és més difícil que l’aigua es desplaci cap a l’exterior i retarda el procés de secatge. Si la peça és un plat o una gerra, on les parets són primes, hi ha menys problemes, però si són gruixudes, com un relleu, és molt difícil saber el nivell de secatge, per aquesta raó les primeres hores de cocció han de ser lentes i llargues.