Diccionari de ceràmica

per Susan Mussi

ARGILA (0) Fabricació d' Argila

en: CLAY (0) Making clay

es: ARCILLA (0) Fabricación de Arcilla

Aquestes fotos pertanyen a Argiles Bisbal, una fàbrica de pastes ceràmiques de l’Empordà (Girona). La majoria de les terres que s’utilitzen per a la producció de pastes ceràmiques són procedents de terreres d’argiles secundàries situades al voltant de la fàbrica.

La pasta ceràmica té diverses propietats com la plasticitat, la contracció durant l’assecatge o cocció, la textura del gra, el color abans i després de la cocció i la duresa. En el procés de modelatge, la peça perd elasticitat i s’ha d’humitejar amb aigua fins que finalitza el treball.

Quan l’argila esdevé seca s’endureix, en aquest estat es pot realitzar la primera cocció. Aquesta primera cocció s’anomena bescuit. Després de la cocció, l’argila canvia químicament i esdevé una forma permanent que no pot ser alterada amb el contacte amb l’aigua, però encara no és impermeable i l’aigua pot passar a través de la peça.

PROCÉS DE PRODUCCIÓ DE PASTES CERÀMIQUES.

El procés s’inicia amb l’extracció de les diverses terres de la terrera amb l’ajut d’una excavadora.
Això es pot contemplar en les fotografies (a, b y c).

Els diferents tipus d’argiles es divideixen en grans piles, segons tipologies. Es col•loquen al voltant d’una gran superfície plana, on s’estenen per tal d’assecar-les al sol (d).

La terra s’estén en el terreny amb una excavadora, es volteja i es separa en línies fines per augmentar la velocitat de l’assecatge (e). El temps òptim del secatge dependrà del tipus d’argila i la calor. La humitat de l’argila acabada d’extreure té 18% i després del secatge varia de 9% a 11%. (f & g) Un cop seca, s’apilona altre cop i es cobreix per deixar-la reposar entre 3 i 12 mesos.

Un cop seques, les argiles es traslladen dins la nau central (h). S’apilona la terra al costat del molí preparat per molturar (triturar la terra en el molí) per obtenir l’argila en pols a 100 micras (i). Els grans penduls del molíí trituren la terra fins obtenir la consistència d’una pols fina que passa per un filtre del molí mitjançant un aspirador per a separar els grans no desitjats (j)

La terra molturada y tamisada (argila en pols) s’emmagatzema en grans sitges (k). Altres sitges contenen diferents minerals com feldspat, manganès i xamota, preparats per ser barrejats amb l’amassadora.

La formulació de cada tipus de pasta ceràmica ha de ser exacta
(en %). Tots els minerals han de ser pesats automàticament abans de ser barrejats.
El primer pas per convertir l’argila en pols en argila plàstica consisteix a afegir aigua als minerals (l). La quantitat d’aigua ha de ser exacta (en %) per tal d’obtenir el grau d’humitat perfecte de cada pasta ceràmica.
Un cop barrejats tots els minerals i l’aigua amb l’ajut de l’amassadora, el producte esdevé una pasta ceràmica (m). Després es passa a través d’un tamís vibratori que elimina totes les partícules no desitjades (n) fins a convertir-se en una argila plàstica.

Per us en premsa metàl•lica o roller, la pasta ha de ser dura, amb una humitat del 17%
Per us en premsa de motlle de guix, la pasta ha de ser semidura, amb una humitat del 19%
Pel procés de modelar la pasta ha de ser molt tova, amb una humitat del 22% -25%

Posteriorment la pasta passa per la extrusora / galetera, una màquina que comprimeix la pasta i succiona l’aire. A l’embocadura de la galetera s’aplica el motllo desitjat (rectangular, quadrat o cilíndric) per donar forma a la pasta ceràmica. A continuació una cinta transportadora trasllada el bloc de fang i es talla donant la mida i pes concret (o & p). Foto (o) argila refractaria negra.

La cinta transportadora trasllada els blocs (pastilles) a la màquina d’embalatge on es plastifica el producte per mantenir la humitat òptima per la seva correcta manipulació (q). Amb l’ajuda de la màquina de paletitzar (r) es col•loquen en ordre els blocs de pasta ceràmica sobre el palet (s). Els palets estàndards contenen 96 blocs de 12,5 Kg, un total de 1200 Kg. Finalment s’embala amb plàstic per mantenir el producte sobre el palet ferm i compacte per a una òptima distribució.(t, u & v)
.
Nota: El procés de la fabricació d’argila és la mateixa per totes les varietats de pastes ceràmiques. Com que totes es fabriquen en la mateixa màquina és molt important la neteja perfecta de la maquinària per tal de no barrejar les diverses varietats. És molt important que el producte estàndard que compra cada client, sigui igual que l’anterior adquirida.

Link to the web – Argiles Bisbal