Diccionari de ceràmica

per Susan Mussi

COLORS - Emmagatzematge en ceràmica.

en: COLORS - Storing in pottery.

es: COLORES - Almacenamiento en cerámica.

Emmagatzematge dels colors: S’han de mantenir nets de pols i brutícia, si no, pot fer-se malbé el treball. Cal guardar els diferents estats de la preparació dels colors en diversos pots, perquè es reconeguin fàcilment. Cal assegurar-se que els pots siguin de la mida adequada en relació amb el que es compra o s’utilitza..
1) Guardar els colors en pols dins dels pots ben tancats.
2) Cal tenir un pot de mida mitjana, ben tancat, pels colors preparats.
3) Per treballar, mantenir els colors en pots petits, i per no confondre’s, cal etiquetar-los.