Diccionari de ceràmica

per Susan Mussi

CONTENIDORS - Per a esmalt brut.

en: BOXES - For dirty glazes.

es: CONTENEDORES - Para esmalte sucio.

Contenidors per a esmalt brut: Tres contenidors de diferents colors i de la mateixa mida, permet saber on va cada esmalt. Fan aproximadament 30×25 cms. i són per guardar la base bruta de cada tipus, que s’ha eliminat, raspant les peces preparades Aquest sistema evita barrejar un esmalt de base amb un altre, solament cal afegir aigua, colar-los a través d’un tamís i retornar-los al contenidor per poder-los usar de nou.

Llegir més sobre: Esmalt-base: Neteja de l’esmalt base en plats, gerres i tapes / Esmalt-base (p) Neteja de la base