Diccionari de ceràmica

per Susan Mussi

ESMALT-BASE (p) Neteja de la base

en: GLAZE-BASE (p) Cleaning the base

es: ESMALTE-BASE (p) Limpieza de la base

a) Netejar l’esmalt base utilitzant: Conservar tot l’esmalt base brut després de netejar el treball, el revers de les rajoles, el peu de plats i gerres, etc., tot es pot tornar a usar. Mantenir els diferents tipus d’esmalt base, bruts separats cadascun en una caixa de color. Quan n’hi ha una gran quantitat, s’afegeix aigua, es passa pel tamís i es torna a posar en el contenidor del mateix esmalt.

b) Netejar esmalt base líquid: encara que intentem mantenir net l’esmalt base líquid en el contenidor, agafa brutícia i s’ha de netejar. Quan n’hi ha poca quantitat, es treu i es posa en galledes. Rentar i netejar el contenidor, després, tornar a posar l’esmalt base brut utilitzant un tamís; preparar i afegir-ne més.