Diccionari de ceràmica

per Susan Mussi

ESMALT-BASE (i) Emmagatzemar l'esmalt base

en: GLAZE-BASE (i) Leaving the glaze-base

es: ESMALTE-BASE (i) Almacenar el Esmalte base

Emmagatzemar l’Esmalt base.

Les instruccions següents s’apliquen a l’esmalt base que es prepara i que està en repòs. Primer, remoure bé l’esmalt base, per no deixar una capa espessa als costats o part inferior del recipient. Després, amb una mà, remoure circularment l’esmalt, sempre en la mateixa direcció, lentament fer els cercles més petits. Fer això durant un minut impedirà que l’esmalt base s’endureixi. L’esmalt pot romandre en estat líquid durant mesos sense tocar-lo. Quan no s’utilitzi, tapar el recipient per mantenir l’esmalt base el més net possible.

Nota: Les taules: La taula que suporta els contenidors amb els diferents esmalts base, ha de ser molt forta, ja que pesen molt quan n’hi ha grans quantitats; dissenyar-la de manera que les tapes formin una taula que es pot utilitzar. Llegir més sobre: Taules – Per Esmalt Base