Diccionari de ceràmica

per Susan Mussi

EXPOSITOR DE RAJOLES

en: DISPLAYING TILES

es: EXPOSITOR DE AZULEJOS

Mostra de rajoles de dissenys individuals: la foto ensenya una paret amb quadres i ens demostra que és possible exposar una gran quantitat de rajoles sense ocupar molt espai. Aquest mètode permet posar i treure els quadres de forma individual.
Paret mostrant rajoles – vista lateral

L’espai sota la barra que passa sobre la part superior de la rajola ha de ser prou gran perquè es pugui moure al llarg de la barra inferior. Quan la peça estigui en el seu lloc, la fusta sobresurt i la sosté.

Per posar i treure les rajoles
Fer lliscar la rajola cap amunt i després cap avall sobre la vora inferior, fins que queda col•locada. La mida de l’espai que queda en la part superior ha de calcular-se de manera que la rajola es pugui aixecar per treure-la després sobre la vora inferior. La mida exacta haurà de calcular-se tenint en compte que la barra que es superposa a les rajoles sigui més petita, per tal de no tapar massa el disseny.

Seguent secció; Expositor de rajoles i plats
*Aquesta es la darrera secció, pert anar a la primera;