Diccionari de ceràmica

per Susan Mussi

MOTLLE - Premsa - Etapa (2)

en: MOLDING - Press molding - Stage (2)

es: MOLDE - Prensa - Etapa (2)

La primera fotografia, mostra l’argila premsada, deixada per assecar damunt de les planxes de fusta, les mateixes que es van fer servir per aguantar i treure del motlle; cadascuna suporta quatre rajoles i dos tiradors corbats, les rajoles són petites, de forma hexagonal, amb un disseny en relleu.

Quan l’argila estigui bastant seca per poder ser manipulada sense deformar-se, s’han d’eliminar els trossos d’argila no desitjats, deixant que les peces s’assequin més i després es poleixen. L’argila que sobra, no es tira, es recicla en una galleda i quan calgui s’afegeix aigua, convertint-se una altra vegada en barbotina i es torna a utilitzar barrejant-la amb argila nova mes l’aigua.

El tirador s’afina amb una eina de metall petita, sobre la roda del torn. Al voltant de la rajola sobresurt una fina porció d’argila que ha quedat de la unió amb el motlle, s’ha d’eliminar amb la mateixa eina que s’ha usat abans.
Les peces d’argila seca, poden apilar-se dins del forn, una damunt de l’altra per a la cuita de bescuit.

Seguent secció; Motlle – Premsa – Etapa (3)