Diccionari de ceràmica

per Susan Mussi

MOTLLE - Premsa - Etapa (3)

en: MOLDING - Press molding - Stage (3)

es: MOLDE - Prensa - Etapa (3)

La rajola s’ha bescuitat i s’ha decorat amb l’esmalt.

L’esmalt s’ha de barrejar bé per assegurar-se que tingui la densitat necessària per al treball. Les rajoles s’han d’agafar una a una amb pinces i submergir-les en l’esmalt, deixant que l’excés de la mateixa caigui cap a fora i guardar-les en una reixeta fins que s’absorbeixi la humitat. Quan el vernís estigui sec es poden agafar per les vores i eliminar el que estigui a la base ja que es pot enganxar en el forn. En aquesta peça solament s’ha de netejar la vora externa doncs el centre està més enfonsat, que és on està la signatura o segell.

Si s’han de fer moltes peces, la compra d’un netejador de bases és una bona idea. Es pot usar per netejar la base de rajoles, plats, pots, etc. Mantenir la part que s’ha de netejar damunt de la banda d’escuma de goma, que es controla i es mou lenta i elèctricament. Està humitejada i elimina completament el vernís de la base. Quan estiguin netes, es poden poder directament sobre la casella a mida o en la placa del forn directament. Les caselles han de ser sempre de les mides de les peces.

Les últimes fotos mostren el forn obert i la rajola ja cuita, permet veure el preciós color que ha quedat.

Aquesta es la darrera secció, pert anar a la primera; Motlle de premsa – Etapa (1)