Diccionari de ceràmica

per Susan Mussi

MOTLLE - Premsa - Etapa (1)

en: MOLDING - Press molding - Stage (1)

es: MOLDE - Prensa - Etapa (1)

El motlle de premsa, consta de dues parts, la part superior i la inferior, quan es tanca encaixen exactament. El motlle de les fotos reprodueix dos dissenys diferents, sis peces grans i dues petites.

L’argila es passa a través de l’extrusora i es talla en fraccions iguals.
Aquest motlle es divideix en vuit espais per fer 8 peces, es col•loca l’argila al damunt de la part inferior dels models que es van a premsar. La premsa funciona elèctricament, la part superior es mou cap avall i aixafa l’argila entre els dos motlles, la unió de les dues parts forma el model d’una peça.

Quan la part superior es mou cap amunt, l’argila queda atrapada amb les peces unides. Es col•loca una fusta per sota, contra l’argila i quan es desenganxa, la fusta actua com una safata, que serveix per deixar les peces damunt d’un carro gran, on es deixen assecar.

Nota: Aquestes rajoles son petites reproduccions del paviment de un carrer de Barcelona. El mateix disseny s’usa en les tres seccions de Motlle – Premsa.

Seguent secció; Motlle – Premsa – Etapa (2)