Diccionari de ceràmica

per Susan Mussi

PEU (d) Ceràmica: clàssic de torn.

en: FOOT (d) Pottery: classic turning.

es: PIE (d) Cerámica: clásico de torno.

a) Treballar amb una fusta portàtil sobre la roda principal. Ès com una safata que pot acoblar-se a la roda. Utilitzant un disc rodo es col•loca l’argila en el centre i es realitza la forma de l’atuell deixant suficient argila en la part inferior per al peu.
Quan la peça s’ha assecat suficientment i es pot posar cap per avall sense deformar-se, l’argila es separa del disc, passant un fil de tall sobre la superfície de la taula i sota l’argila.
b) Col•locar la peça cap per avall, sobre el disc i posar-ho sobre el torn. Girar la roda lentament i amb les mans es mou lleugerament per centrar-la sense deformar -la. Després, s’uneix a la taula amb un rotllo d’argila, perquè no es mogui mentre es retorneja.
c) Girant lentament la roda i amb un buidador, s’elimina l’argila sobrant
d) Girar el torn i amb una eina de buidar, treure la superfície rugosa que hi ha al voltant del peu, així la corba és correcta en relació a la peça.
e) Al girar la roda, utilitzar un punxó i marcar, molt profundament la circumferència exterior del peu. Això es converteix en una guia per treure l’argila exterior. També es pot marcar correctament amb un cercle de cartró, un compàs, una barra de bandes o un punxó.
f) Girar la roda, amb l’eina de buidar es treu l’argila fins que la paret del peu sigui de 90 º.
g) Amb l’eina de retornejar es repassa la superfície rugosa que hi ha al voltant de la base, així la corba és correcta amb la resta de la peça.
h) De la mateixa manera que es marca la circumferència exterior, es marca l’interior del peu.
i) Retirar suaument l’argila de l’interior de la marca del cercle. S’ha d’anar amb compte per no enfonsar massa o passar de la línia.
j) Seguint la línia marcada, sostenir verticalment l’eina de retornejar i amb cura rebaixar la paret interior, perquè tingui la mateixa profunditat i sigui paral•lela a la paret exterior.
k) Girar el volant, eliminar tota l’argila sobrant i suavitzar el centre.
l) Si es tracta d’un plat decoratiu per penjar, cal fer dos forats en el peu amb un punxó, que no siguin massa petits. Deixar els forats de la mida necessària per passar una corda i prou separats per sostenir el pes del plat quan estigui penjat

Aquesta es la darrera secció, pert anar a la primera; Peu (a)

Seguent secció; Tapa (a)