Diccionari de ceràmica

per Susan Mussi

TAMISOS

en: SIEVES

es: TAMICES

Els tamisos poden ser quadrats o circulars, amb marc de fusta o metall, de diferents mesures i fet amb malla de diverses mides. S’utilitza per colar les pols o líquids per netejar i separar els grumolls o cossos estranys que puguin existir, també per ajudar a combinar els diferents productes que es barregen.
Existeixen molts tipus de tamisos, aquí es descriuen quatre; circular, embut, rotatori i vibratori.

Tamisos
a) Tamisos – circulars, són fabricats en diferents mides, amb diferents graus de malla. Alguns es poden comprar amb malla canviable.
b) Tamís de metall, de diferents mesures de malles que es poden canviar.
c) Tamís – embut. Es compon de dues peces, un tamís que encaixa en la part superior de l’embut, suficientment estret per entrar en el coll d’un flascó o ampolla. Són petits i s’utilitzen per preparar colors, per passar-los directament del tamís als flascons.
d) Tamís – rotatori. Són de plàstic o metall i totes les peces són desmuntables. Tenen pisos canviables amb malles de diferents mides, una barra transversal que recolza el mànec, quan es gira roda un raspall sobre la malla i empeny les substàncies, líquids o pols. També és conegut com a sedàs rotatiu on trobarà més informació i il•lustracions

e) Tamís – vibratori. Aquest tipus de tamís funciona amb electricitat. És una galleda amb un motor unit a la tapa, que vibra perquè el producte en l’interior passi pel tamís, per netejar i barrejar.