Diccionari de ceràmica

per Susan Mussi

LÍNIES – Plantilles

en: LINES - Stenciling

es: LÍNEAS – PLANTILLAS

En plantilles s’explica com preparar el paper i retallar els dissenys.
A continuació s’explica com marcar una línia al voltant d’una rajola.

Mètode de treball
1) Es pot usar paper de plàstic o envernissat. El plàstic transparent és millor, es pot veure el treball, es neteja i asseca de pressa.
2) Tallar el paper a la mida precisa, que sigui prou gran per sobrepassar la rajola i mantenir-ho en el seu lloc mentre es pinta.
3) Fixar-ho sobre una superfície per retallar-ho i amb un retolador de punta fina dibuixar les línies de guia que són els tres costats de la rajola i el contorn del que s’ha de retallar. L’espai entre la vora de la rajola i la línia dibuixada ha de ser de 1cm., l’amplària de la línia 2mm i de longitud el que mesuri la rajola (en aquest cas són 13cm).
Nota: Aquestes mesures són correctes si s’està usant un color fort, però si és un color clar la línia ha de ser 2mm més curta, per evitar que les parts que se sobreposin s’enfosqueixin.
4) Paper adhesiu o esparadrap per unir el paper a la planxa de tall .

a) Usar una regla com a guia i amb un cúter o fulla metàl•lica de vora molt afinada, retallar el plàstic fent-ho passar entre ambdues línies.
b) Aixecar-ho i tallar-ho pel centre.
c) Doblegar tots dos extrems on s’uneixen i retallar-los.

d) Ajuntar dues rajoles, un a punt per pintar i l’altre de bescuit, la qual cosa evita que el paper es doblegui per la força de la pinzellada.
e) Línies de la plantilla pintades.
f) Posar la plantilla sobre la rajola per mantenir-ho en línia i en el seu lloc.

Noti: Barrejar la pintura amb un pinzell gran i recte i treure l’excés de pintura del mateix pressionant-ho sobre la vora del pot.
g) En marcar les línies, el millor és fer una pinzellada des del centre a un extrem.
h) Després des del centre a l’altre extrem.
i) Girar-ho i repetir la línia a cada costat.
j) Totes les línies ja pintades.

Llegir més sobre: Plantilla