Diccionari de ceràmica

per Susan Mussi

Majòlica: 5g – Pintar Gerros.

en: MAJOLICA: 5g - Painting jars

es: Mayólica: 5g – Pintar jarros

a) Rajola-prestatge
b) Torn de sobre taula
c) Barra per fer bandat

Procés de treball.
1) En el torn damunt la taula, col•loqui el que ha de decorar i centri-ho, centri-ho, per marcar les línies de bandat posi´l de forma que estigui a la distància correcta de les barres de bandat i giri´l amb una mà mantenint la barra amb el dit petit de l’altre mà i el llapis entre el dit índex i el polze per tocar el pot on desitja la línia. Si ho fa correctament al tornar els dos extrems de la línia s’han de trobar. Faci servir un llapis de plom molt suau, fregui i aplani una banda per poder marcar la línia sense danyar la base. Bandejar en totes les línies de color que necessiti i per la col•locació dels dissenys.

2) Calcular la distància entre els dissenys i marcar-los amb una línia de llapis, es poden utilitzar els compassos de calibre o be un tros de paper tallat o marcat a la mida correcta.

3) Totes les parts del disseny es preparen en un paper vegetal i es punxen. Posi-les una per una al lloc correcte a la vora de la gerra i marqui-les amb una borsa amb pols de carbó. Feu-ho fins que totes les diferents parts del disseny hagin estat marcades.

4) Els pots poden ser rectes o corbats, en aquest darrer cas els dissenys son més difícils de marcar, tant vertical com horitzontalment, com es mostra en la il•lustració. El paper ha de ser vegetal i assenyalat per tot arreu per encaixar. Es necessita l’ajuda d’una tercera mà, una per sostenir el flascó, una per subjectar el disseny preparat i una per fregar amb una borsa de marcar. Un disseny es pot repetir al voltant d’un pot, hi poden haver de diferents dissenys a cada costat o només el nom d’una planta medicinal.

5) Pintar totes les línies de bandes amb els diferents colors i amplades, treballant de la mateixa manera que amb l’ús d’un llapis. El coll del gerro s’inclina de forma que el disseny ha de ser més ample a la part inferior que a la superior, per evitar-ho les línies s’ha d´anellar al voltant d’aquesta part, el que fa que el coll sigui pintat recte, la primera foto ho mostra.

6) Seurer per a pintar, amb el carretó amb materials preparat amb tot, i una barra. de suport per la mà que la estabilitzarà durant la feina.

7) En primer lloc pinteu totes les línies, donant-les forma i figura, i a continuació, afegiu els colors.

El desplaçament d’un pot que s’ha decorat, es pot fer de dues maneres;
a) Usant una rajola-prestatge com a safata.
b) Posant la mà al coll del gerro i amb la pressió dels seus dits contra les parets interiors es podrà agafar, si és pesat utilitzeu un dit de l’altra mà recolzant per sota. Això és molt pràctic per posar el treball en un forn si aquest s’obre a la part superior, es pot lliscar la mà sostenint el pot a l’interior del forn i llavors es pot veure que no toqui res enlloc.

Les fotos mostren la forma de treballar.

Llegir més sobre: Bescuit (4) So de plats, gerres i tapes / Bescuit (5) Neteja de plats, gerros i tapes / Esmalt-base (g) Preparació dels plats, gerres i tapes / Esmalt-base (h) Neteja de l’esmalt base en plats, gerres i tapes. / Banda / Bandes (1) Procés de treball / Centrat – Fer bandes

Seguent secció; Majólica: 5h – Dotze fotografies de Albarels – Pots de farmàcia