Diccionari de ceràmica

per Susan Mussi

PLANTILLA: (5) Amb diversos colors

en: STENCILING: (5) With many colors

es: PLANTILLA: (5) Con varios colores

Estergit amb diversos colors. Les següents rajoles es van fer originàriament en 1910, estan col•locats en la meitat inferior de passadís llarg. Per reparar les rajoles vam seguir el mateix mètode antic de decoració. La primera foto mostra l’obra acabada. Hi ha quatre dissenys diferents, el superior i l’inferior, A1 i B1 són els mateixos però invertits C1 i D1 es repeteixen. L’estergit sempre es pot reconèixer perquè els colors no són plans i mostren els traços deixats pel pinzell.

Col•locació correcta de diverses plantilles per a un disseny: Quan es treballa amb un disseny complex que té plantilles diferents, és molt important col•locar correctament les plantilles, una sobre l’altra. No sol haver-hi problemes quan es treballa amb rajoles, que tenen la mateixa mida i es pot utilitzar la cantonada com a guia, però amb plats i gerres que són corbes, és més difícil.
Aquestes rajoles van fer abans que hi hagués escàners, es van fer amb fotografies i fotocòpies

Mètode de treball:
1) Fotocopiar la rajola original i imprimir-los a la mida correcta en aquest cas era de 20 × 20 cm. La rajola A2 que s’explica aquí, consta de set plantilles. Els contorns de cada secció del disseny han d’estar marcats en el paper preparat i els espais dels colors tallats.
2) Definir quantes plantilles es necessiten i preparar un paper per a cada plantilla a la mida adequada. En el paper tallat, fer una marca en dues cantonades en diagonal, per col•locar-los correctament sobre la rajola i assenyalar el color.
3) Calcular el color que es pot aplicar a cada plantilla, copiar els contorns en el paper preparat i tallar els espais. Per al color verd clar es van necessitar dues plantilles © i (d).
4) Si la cera o el vernís enfosqueix el paper i no es veu el dibuix, usar un marc amb vidre amb una llum per sota. Amb la llum es pot veure el disseny i es poden dibuixar els contorns necessaris per retallar la plantilla.
5) La rajola té set colors, es van fer set plantilles, el vermell de les flors es van pintar a mà i per al blau van ser necessàries dues plantilles.
6) En algunes plantilles s’ha de deixar un petit pont en el paper, per pintar el dibuix, per exemple, un mig cercle. Aquest espai s’ha de pintar a mà, després que hagi acabat amb l’estergir.
7) Preparar els colors per a totes les rajoles a decorar i mantenir-los en recipients suficients grans com per utilitzar pinzells plans, suaus i de pèl llis.
8) Les rajoles s’han preparat amb un esmalt base. Tenir diverses rajoles preparades, posar la plantilla sobre una col•locant la cantonada de la plantilla amb la cantonada de la rajola, sostenir-ho i pintar-ho, si és possible amb una sola pinzellada. Les truges del pinzell sempre deixen el color amb línies de diferents intensitats, pintar a la mateixa direcció totes les rajoles.
9) A pesar que el paper s’ha preparat, s’humiteja després d’usar-ho entre 20 o 30 vegades. Deixar-les assecar, col•locant-les entre rajoles bescuitades, cara a cara, o entre paper de diari i pressionar-les. Esperar fins que la plantilla estigui seca o continuar la rajola amb la plantilla següent.

a) Verd, b) Verd fosc, c) Verd clar, d) Verd clar, e) Rojo – marró, f) Groc, g) Marró (El vermell i blau clar de les flors estan pintats a mà) Llegir més sobre: Rajoles repetides

Nota: Plantilla te 6 seccions, aquesta es la darrera. Per anar a la primera vagi Plantilla (1) i si va a la lletra “P” les podrà veure totes juntes.